Meme Kanseri Farkındalık Ayı
24 Ocak 2022

MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

        Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Meme kanserinin kadınlardaki en sık kanser türü olması ve görülme sıklığındaki
artış nedeni ile toplumda meme kanseri farkındalığı ve tarama programları ciddi önem taşımaktadır. Bu nedenle, meme kanserinin erken tanısı
için önerilen kontrol programlarını uygulamak çok önemlidir. Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta
kalma şansını arttırır. Tarama yöntemleri ile meme kanseri tanılarının % 61’i erken lokalize dönemde konulabilmektedir. Bu dönemde yakalanan
hastaların 5 yıllık yaşam beklentileri % 99 gibi oldukça yüksek bir orana sahiptir.

        Tarama progamlarının amacı erken tanı ve etkin tedavi sayesinde daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sağlanmasının yanında; tedavi olan hastaların
yaşam kalitesinin yükseltilmesi, erken evrede tanı ile meme koruyucu tedavi seçeneklerinin (memenin bir kısmının alınması) de hastalara sunulabilmesidir.